Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti furnizează servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate în specializarea Administrarea afacerilor în comerţ,
turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii.

Facultate unică în Romănia pregăteşte în mod traditional economişti pentru activitati de comerţ, turism,servicii, merceologie, managementul calitatii prin programe de licenta, masterat şi doctorat.

Adresa : Bd. Dacia nr. 41, Sector 1, Bucuresti , Romania
Telefon : Centrala : 0040 21 319.19.00/ interior 202, 340 ;
Direct/fax  : 0040 21 319.19.96

email: decanatc@ase.ro

Telefon secretariat Facultatea de Comert:

Centrala : 0040 21 319.19.00/ interior 219, 347 

 

 

Istoric şi evoluţie

Studiile comerciale au fost şi sunt reprezentative în întreaga existenţă a primei universităţi economice a neamului - înfiinţată în 1913 cu denumirea de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi numită, de altfel, în acea perioadă Academia Comercială  sau chiar Academia de Comerţ. download prezentare facultate

Din anul 2005, în conformitate cu "procesul Bologna", Facultatea de Comerţ a adoptat noua structură a studiilor superioare, cu ciclul de licenţă de trei ani şi o specializare unică la nivelul întregii facultăţi, intitulată: „administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii, merceologie şi managementul calităţii”.

Absolvenţii Facultăţii de Comerţ  dovedesc competenţe din domeniile: 

>Cunoaşterea economiei întreprinderii de comerţ, turism, servicii;
> Cunoaşterea tehnologiilor comerciale şi de turism;
> Cunoaşterea logisticii şi distribuţiei mărfurilor; 
> Înţelegerea şi însuşirea principiilor de management al calităţii; 
> Cunoaşterea aspectelor legale privind protecţia consumatorului.

Copyright 2011 © daniel zgura